Kakora logo kujutab endast mustal taustal valget lahtise peopesaga paremat kätt, mille igas sõrme otsas on musta värviga kujutatud lahtine silm. Sama silm on suurelt ka käe peopesas. Logo on ruudu kujuline ja käsi on näha kuni randmeni. Logo allääres on valgel taustal mustaga kirjutatud suurtes, paksudes trükitähtedes KAKORA.
 
 

Austatud asjaosalised

12.02.2017 / 14:45

Kiri:
saadetud Eesti Filmi Instituut, Edith Sepp ja Kristina Märtin, Kultuuriministeerium, Paavo Nõgene ja Hillar Sein, kirjeldustõlke tootjale Jüri Pihel FJP, nägemispuudega inimeste teabelisti, lisatud MTÜ Kakora kodulehele www.kakora@sarasyl.com ja FB:sse Sülvi Sarapuu
 
Austatud asjaosalised, otsustajad ja eesmärgiseadjad

Saadan selle kirja, mis on nüüdseks jõudnud nägemispuudega inimeste listi, FB-sse ja Kakora lehele www.kakora@sarasyl.com ka Teile teadmiseks ja palume ebakohtade parandamist.

 1. Kaubanduslikud DVD-dele palun lisada alati kirjeldustõlgi ja kirjeldustõlke konsultandi nimed.
 2. Palun märkida DVD-dele vaegnägijate heli asemele lihtsalt kirjeldustõlge, mis katab sihtgrupi tervikuna.
 3. Palun teavitada sihtgruppi uute kirjeldustõlkega filmide ilmumisest kaubanduslikku võrkku aadressile kakora@sarasyl.com või sylvi.sarapuu@gmail.com.
 4. Palun info kirjeldustõlkest ja subtiitritest paigutada ka e-kauplustes toodete juurde koos kirjeldustõlgi ja konsultandi nimedega.
 5. Palun teavitada müügiga tegelevat teenindajate personali  kirjeldustõlkest ja subtiitritest vaegkuuljatele, et kaupluses ei ole vaja hakata loengutpidama.


Väljavõte MTÜ Kakora põhikirjast:
…………
Visiooniks on võrdsed võimalused ja ligipääsetavus kultuuris.
Missiooniks on olla kultuurimaastikul vahendajaks puuetega inimeste ja kultuurisündmuste pakkujate vahel, nägemispuudega inimeste huvide esiletoojaks teadvustamaks meie sihtgrupi huve riigiametites ja omavalitsustes, uute võimaluste avardajaks, kultuuri ligipääsetavuse promootoriks.
Kakora MTÜ seisab puuetega inimeste kultuuri ligipääsetavuse ja kättesaadavuse eest, tuues uusi meetodeid Põhjamaadest ja pürgides kinnitama neid ka Eesti kultuurimaastikule, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhiseid õigusi tagataks puuetega inimestele Eestis.
Kakora tegevuse eesmärgid on:
3.1 Kultuuri kättesaadavaks tegemine erivajadustega inimestele;
3.2 Erivajadustega loomerühmade Kultuuri- ja terviseürituste vahendamine välisriikidest Eestisse ja vastupidi (näitused, kontserdid, reisid, kursused);
3.3 Üldsuse ja sihtgrupi teavitamine kombatavate raamatute vajalikkusest; Taktiilsete raamatute valmistamise koolituste läbiviimine, Unikaalsete kombatavate raamatute arendamine ja käsitöötootena valmistamine;
3.4 Kirjeldustõlke kui (eelkõige nägemispuudega inimestele) olulise teenuse väljaarendamine, kirjeldustõlkide ja konsultantide koolitamine, kirjeldustõlke kui teenuse kvaliteedikontroll ning sellealane nõustamine;
3.5 Taktiilsete materjalide tegemine, nende valmistamise nõustamine ning kvaliteedikontroll (taktiilsed kaardid, sildid, plaanid hne.);
3.6 Nägemispuuetega inimeste kunstitegevuse arendamine ja näituste korraldamine, võimaluste otsimine;
3.7 Üritustel toetusmüükide korraldamine;
3.8 Siseriiklike ja rahvusvaheliste võistluste ning konkurssite korraldamine;
3.9 Eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks ja toetamiseks võib juhatuse otsusega välja anda stipendiume.
3.10 Kakora Juhatuse otsusega võib luua töörühmi, toimkondi, osakondi või fonde eri eesmärkide saavutamiseks.
3.11 Kakora võib vastuvõtta kingitusi ja pärandusi.
………
 
MTÜ Kakora on aasta 2016 lõpul saatnud mitmeid järelpärimisi nii Kultuuriministeeriumile, Eesti Filmi Instituudile, kui produtsentidele, et kuhu on jäänud kirjeldustõlkega filmid, mis 2013 aasta juunis Lauluväljaku suurelt lavalt ministri poolt oli väljahõigatud.
Kirjavahetus oli tihe ja selle tulemusena jõudis ka filmi KLASSIKOKKUTULEK Eesti Pimedate Raamatukogusse juba jaanuariks 2017.
Käisin abistaja leitud nimekirjaga 3.2. Apollo kaupluses küsimas, millised Eesti mängufilmid on neil müügil, milledel on kirjeldustõlge ja ka vaegkuuljatele subtiitrid.
Hämmastav vastus oli, et nemad ei tea, kuid olid nõus võtma minu kontaktid ja väljauuritud nimekirja minule saatma, mille saaksin Teieni tuua. Seega lisa käik kauplusesse, sest ka teenindajatel puudub teave kirjeldustõlkega ja vaegkuuljate suptiitritega filmidest. Seega mitte ainult minule lisa käik vaid ka abistajale.
Kuna minul kaaslasega oli veidi aega, siis nõustus teenindaja meile dvd: väljaotsima.
Leidsime kaupluseriiulist järgmised Eestimängufilmid, millele olid tehtud kirjeldustõlked nägemispuudega inimeste jaoks (kirjeldustõlge on koolitatud kirjeldustõlgi poolt tehtud tegevuse, olustiku, värvide, liigutuste ja ilmete, ümbruse, loo kohapealt oluliste detailide kirjeldus lühidalt filmitekstide/dialoogide vahele, mis filmi nägemata selgitab nägemispuudega inimestele olulist, mis on esitatud vaid visuaalselt.) (Kirjeldustõlk on kirjeldustõlke koolituse saanud spetsialist, kes koos kirjeldustõlke konsultandiga, kes on sihtgrupiesindaja, teostab kirjeldustõlget filmidele, etendustele, üritustele, näitustele, spordiüritustele/võistlustele  jne.), ja DVD-l on tarvilik olla, kes on teinud subtiitrid vaegkuuljatele.
DVD-del pange tähele on "vaegnägijatele tõlge", et pimedatele poleks nagu midagi.
Kuigi filmid on kaubanduslikus võrgus müügil pole neid Eesti Pimedate Raamatukogus veel mitte. Nagu pole mingeid märkeid e-poes müüdavate filmide kohta teada, kas neil on kirjeldustõlget või vaegkuuljate subtiitreid. (Kuulmispuudega inimesed jagunevad vaegkuuljateks ja kurtideks. Viimased kasutavad enamus viipekeeletõlget.) Seetõttu on vaja märkida filmide dvd:dele  kirjeldustõlge - nägemispuudega inimestele ja vaegkuuljate subtiitrid. Mõiste kirjeldustõlge on 2007 aastast kasutusel ja see on nägemispuudega inimeste seas levinud ning ka avalikkus teab ennem kirjeldustõlkest kui sihtgruppi jagavat vaegnägijate heli, sest sihtgrupist jäävad välja pimedad ja kogu nägemispuudega sihtgruppi nimetatakse nägemispuudega inimesteks.
Samuti on tipptasemel oskajal kirjeldustõlkega filmi vaatamine DVD-lt pisut pusimist. Kuidas keskmine arvutikasutaja või väiksemate kogemustega arvutikasutajal materjali kättesaamine/mängima panemine klaviatuuri ja süntetisaatorit kasutades nägemata  õnnestub onküsitav. Selline nn väike tehniline osa võib panna inimesi filmi vaatamisest loobuma.

 1. Supilinna Salaselts kirjeldustõlkega- reklaamisin juba aasta 2016 alguses. Kaubanduslikult DVD-lt puuduvad meie tehtud parandussoovitused kirjeldustõlke kohapealt.
 2. Mustalpinist 90 minkirjeldustõlkega - hind 14.95€     
 3. Klassikokkutulek 90 min kirjeldustõlkega - hind 11.95€
 4. Polaarpoiss, draama 95 min kirjeldustõlkega -  hind 14.95€
 5. Meeskond, dokumentaal, 74min Allfilm - ei ole kirjeldustõlget
 6. Maastik mitme kuuga, 77min, Allfilm - -  hind 14.95€ ja ei tea, kas on kirjeldustõlget
 7. Ameerika suvi, 82min, draama, komöödia- ei ole kirjeldustõlget (Puudega inimesed ju kellegi meelest vajavad ainult tõsiseid elamusi)
 8. Perekonnavaled, 85 min, draama kirjeldustõlkega -  hind 11.95€
 9. Päevad mis ajasid segadusse, draama, 105 min kirjeldustõlge - hind 14.95€
 10. Tans vanakuradi vanaemaga, 25min, dokumentaal ei ole kirjeldustõlget.

Kes nägemispuudega inimestest, (jagunevad vaegnägiateks ja pimedateks) kirjeldustõlkega versioone saab vaadatud, palun andke tagasisidet kirjeldustõlkest ja selle käivitamisest aadressile Sylvi.sarapuu@gmail.com Või kakora@sarasyl.com Nagu ka tegijatele aadressile jyri@fjp.ee

Tagasiside eest tänulik

Sülvi Sarapuu
Kakora MTÜ
www.kakora@sarasyl.com

PS. Kahju, et info tuleb meieni alles nüüd, head kingiideed on jäänud kasutamata! Aga võibju olla, et nägemispuudega inimesed polegitegijate meelest maksujõulised ostvadkliendid? Kes teab? Ikka otsustavad puudega inimesi puudutavatest asjadest puha puudeta inimesed, sest nemad tõepoolest teavad kuidas meile parem on.

Lugupidamisega
Sülvi Sarapuu
MTÜ Kakora juhatuse esimees, kirjeldustõlke maaletooja2007, koolitatud kirjeldustõlke konsultant aastast 2011
+372 5196 0584

© 2008-2024 E-mail: sylvi.sarapuu@gmail.com