Kakora logo kujutab endast mustal taustal valget lahtise peopesaga paremat kätt, mille igas sõrme otsas on musta värviga kujutatud lahtine silm. Sama silm on suurelt ka käe peopesas. Logo on ruudu kujuline ja käsi on näha kuni randmeni. Logo allääres on valgel taustal mustaga kirjutatud suurtes, paksudes trükitähtedes KAKORA.
 
 

Kultuurisündmuste ligipääsetavus on heaolu võti

30.10.2017 / 19:25

Allikas: Ajakiri "Sinuga", sügis 2007
TEKST: Helen Kask, EPIKoja peaspetsialist

Suve lõpus valmis MTÜ Kakora eestvedamisel ning Eesti Töötukassa ja kultuuriministeeriumi toetusel väljaanne “Sündmusi kõigile! Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks”. Millega on tegemist ja kuidas seda kasutada?

MTÜ Kakora eestvedajal ning materjali toimetaja Sülvi Sarapuu sõnul on ligipääsetavus kultuurisündmustele üks oluline osa meie elutordist. „Et saaksime sotsiaalselt suhelda kõigi meid ümbritsevate inimestega tööl, koolis ja kodus, otsime ühiseid teemasid. Kultuurisündmuste külastamine annab sidusust ning parandab enesekindlust ja enesehinnangut olla võrdne võrdsete hulgas. Kui kõigil on võimalus saada osa ja kultuuri teemadel end väljendada ning kõnelda, ei tunne me end kõrvalejäetuna. See tõstab ja annab eneseväärikust, kujundab meeleolu ja aitab olla teadlik ja mõistev ühiskonnaliige.“

Milline on tänaste kultuurikorraldajate teadlikkus ligipääsetavuse küsimustes?

Olen kohtunud mitmete sündmuste korraldajatega ja ametnikega, kes julgevad tunnistada, et ligipääsetavusele pole nad üldse mõelnud. Ka ei teata, kuidas ligipääsetavuse küsimusele läheneda. Seega valdavalt teadmine puudub. Sageli kummitab ka teema, et ligipääsetavus maksab meeletult. See on üks müüt, mida käsiraamatuga soovime kummutada. Loomulikult maksab iga asi, mida tehakse, kuid eelkõige on ligipääsetavus kinni mõtlemises.

Kuidas sündis idee luua materjal „Sündmusi kõigile“?

Tegemist on tõlkematerjaliga, kui keeruline või lihtne oli seda kohandada Eestis oludele? Idee on idanenud pea viis-kuus aastat, kuid nüüd sai see küpseks. Olles ise organisatsiooni Kultuuria kaikille liikmetega tuttav ja kuuldes nende kogemustest ning käies nende korraldatud üritustel, soovisin, et ka Eestis oleksid kultuuriüritused kättesaadavad kõigile sihtgruppidele. Materjal on läbi katsetatud ja see töötab. Seega kohandamine ei olnud väga töömahukas. Eestis on mitmeid häid näiteid üksikute projektide põhjal olemas, kuid puudub süsteemsus, mida selle materjaliga soovime korraldajateni tuua. Kuidas materjalis orienteeruda ja seda kasutada? Käsiraamat koosneb kaheksast peatükist, mis jagunevad omakorda alampeatükkideks. Esimene peatükk käsitleb ligipääsetava ja mitmekülgse kultuurisündmuse planeerimist ja kaardistamist, teine kommunikatsiooni, teavitust erinevatel viisidel, kolmas ja neljas hinnakujundust ning personali, viies peatükk vaatab põhjalikult füüsilise ligipääsetavuse teemad üle, kuues ja seitsmes peatükk käsitlevad erinevaid tõlkeid ja kaheksas võtab korralduse kokku. Oleme kogunud sellesse raamatusse üsna tubli kontaktide kogumi, kellega ühendust võtta, kui tekib probleeme. Lisaks on raamatu lõpus küsimustik, millega saab oma sündmust ise testida.

Sülvi soovitused ligipääsetava kultuurisündmuse korraldamiseks:

  • Kaardista kavandatava ürituse ligipääsetavuse ja mitmekülgsuse hetkeseis.
  • Koosta plaan ligipääsetavuse ja mitmekülgsuse arendamiseks.
  • Tee planeerimisel ja ideede teostamisel koostööd organisatsioonide ja ekspertidega.
  • Pea meeles, et kõiki muudatusi ei pea ette võtma korraga, seega pane paika tähtsusjärjestus.
  • Määra ametisse ligipääsetavuse ja mitmekülgsuse eest vastutav inimene.
  • Kirjelda kodulehel ja kommunikatsioonis ürituse ligipääsetavust.
  • Reklaami ja vahenda teavet üritusest ja selle ligipääsetavusest laiaulatuslikult eri sihtgruppidele.
  • Kogu tagasisidet ja kasuta seda ürituse arendamisel.
  • Tervita rõõmsalt kõiki saabujaid!

Sini Kaartineni ja Aura Linnapuomi koostatud ja Kulttuuria kaikille (Kultuur kõigile) ühingu väljaantud käsiraamat „Sündmusi kõigile! Käsiraamat ligipääsetava ja mitmekülgse kultuuriürituse korraldamiseks“ on mõeldud kultuurifestivalide korraldajatele, kes soovivad suurendada huvi oma ürituse vastu. Raamat pakub praktilist teavet kultuuriürituste ettevalmistamise ja läbiviimise kohta, andes nõu eri tüüpi publiku, korraldajate ning esinejate vajadustega arvestamiseks. Materjal on tõlgitud ja kohandatud Eesti oludele. Toimetajad Kadi ja Sülvi Sarapuu, keeletoimetaja Kaja Randam. Materjal on leitav MTÜ Kakora koduleheküljelt: www.kakora.sarasyl.com/et/Kultuur/K%E4siraamat.pdf

© 2008-2019 E-mail: sylvi.sarapuu@gmail.com