Kakora logo kujutab endast mustal taustal valget lahtise peopesaga paremat kätt, mille igas sõrme otsas on musta värviga kujutatud lahtine silm. Sama silm on suurelt ka käe peopesas. Logo on ruudu kujuline ja käsi on näha kuni randmeni. Logo allääres on valgel taustal mustaga kirjutatud suurtes, paksudes trükitähtedes KAKORA.
 
 

Kas soovid MTÜ Kakora tegevusele kaasa aidata? Ise käed külge lüüa või toetada?

  • Kombatavate raamatute valmistamist ja propageerimist
  • Kultuuri kättesaadavuse edendamist
  • Ürituste ja kursuste korraldamist
  • või muid MTÜ Kakora kodulehel kajastatud tegevusi

Selleks on mitmeid võimalusi:

  • Toeta ühekordse annetusega
  • Hakka püsitoetajaks
  • Osta heategevustooteid
  • Toeta toodete/teenustega
  • Toeta ettevõttena
  • Astu MTÜ Kakora liikmeks

Liikmemaks eraisikutele on 5 eurot, tugiliikmetele (ettevõte, organisatsioon) 300 eurot.
Huvi korral andke palun teada, mida just Teie toetada või teha tahate. Muidugi on ka kõik head ideed meie eesmärkide teostamiseks teretulnud aadressil kakora@sarasyl.com.
Kõik toetajad nimetatakse ära ka MTÜ Kakora kodulehel.

Meie konto: Sampo Pank: 332111300008, IBAN: EE803300332111300008, SWIFT: FORE EE 2X
Saaja: MTÜ Kakora
Selgitus: Annetus (et saada tulumaks annetuselt tagasi, lisage juurde isikukood)
MTÜ Kakora on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010.
Sellega seoses tahame annetajaid teavitada, et meile annetamine on soodsamaks muutunud.

Äriühingute puhul:
Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)

Eraisikute puhul:
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

Nimi:
Asutus:
Aadress:
Telefon:
E-mail:
Kommentaar:
© 2008-2019 E-mail: sylvi.sarapuu@gmail.com